ΛΟΓΙΣΤΕΣ​
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Φίλιππος Κατσαντούρας

Ο λογιστής - οικονομολόγος Φίλιππος Κατσαντούρας διατηρεί λογιστικό γραφείο στην Αλεξανδρούπολη, παρέχοντας λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Ο Φίλιππος Κατσαντούρας του Χρήστου είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εξειδικευθεί στον τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πιστοποιημένος Ασφαλιστικός και Επενδυτικός Σύμβουλος, από την τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, με αρωγό την άρτια επιστημονική του κατάρτιση και την εμπειρία του, προβαίνει στη διεκπεραίωση των λογιστικών και φοροτεχνικών σας θεμάτων, με τις πλέον αξιόπιστες λύσεις. Η διαφύλαξη, δε, των συμφερόντων των πελατών που τον εμπιστεύονται, στα νομικά πάντα πλαίσια, αποτελεί βασικό του στόχο.

Ο λογιστής Φίλιππος Κατσαντούρας, στην Αλεξανδρούπολη, εκτός από τις βασικές λογιστικές υπηρεσίες, προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές λύσεις σε τραπεζικά θέματα και θέματα Ρυθμίσεων Δανείων. Η επιστημονική του κατάρτιση, επίσης, τον καθιστά ικανό να συντάσσει Οικονομοτεχνικές Μελέτες, ενώ διακρίνεται στη Συμβουλευτική Επενδύσεων & Ανάπτυξης. Είτε είστε ιδιώτης, είτε επαγγελματίας, ο Φίλιππος Κατσαντούρας θα αποτελέσει τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη σας, όποια κι αν είναι τα ζητούμενά σας. Με επαγγελματισμό και εχεμύθεια, αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπηρεσία που άπτεται του πεδίου της φορολογικής νομοθεσίας, διεκπεραιώνοντάς τη επιτυχώς, και με απόλυτη διαφάνεια. Επικοινωνήστε με το λογιστή - οικονομολόγο Φίλιππο Κατσαντούρα, στην Αλεξανδρούπολη, για όλο το φάσμα των λογιστικών και φοροτεχνικών ζητημάτων, από το πιο απλό έως το πλέον σύνθετο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες

● Φορολογικές Δηλώσεις
Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων εισοδήματος
Δηλώσεις Ε9, Περιουσιολογίου

● Λογιστικά - Φοροτεχνικά ζητήματα 
● Εργατικά θέματα - Μισθοδοσίες
● Λογιστική παρακολούθηση εταιρειών
- Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
- Tήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
- Ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων
- Τήρηση του ταμείου
- Διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών
- Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο
● Ιδρύσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Λύσεις εταιρειών
● Αντιπρόσωπος για το Ν. Έβρου της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Α.Ε.
(Στελέχωση τεχνικών εταιρειών, Εργοληπτικά πτυχία όλων των τάξεων)

Ρυθμίσεις Δανείων

● Συμβουλευτική σε τραπεζικά θέματα
Συμβουλές σε θέματα που άπτονται των δανειακών σχέσεων του πελάτη με την Τράπεζα
(υπογραφές σχετικών εγγράφων, αιτήματα προς την Τράπεζα, τρόπος χειρισμού
της όλης διαδικασίας και των απαιτήσεων των δυο πλευρών)


● Αναδιαρθρώσεις δανείων επιχειρήσεων
Συχνά οι επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, ευρισκόμενες σε αδυναμία για διαφόρους λόγους. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται μια μελέτη της οικονομικής τους κατάστασης και η κατάλληλη συμβουλευτική, ώστε να βρεθεί μια νέα χρηματοδοτική λύση, προσαρμοσμένη στις ρεαλιστικές δυνατότητες της επιχείρησης.


● Προετοιμασία τυποποιημένης κατάστασης οικονομικής πληροφόρησης (ΤY.Κ.Ο.Π.)
Όλα όσα πρέπει να έχουν κατά νου ιδιώτες και επιχειρήσεις

Μελέτες

● Οικονομοτεχνικές Μελέτες
● Συμβουλευτική Επενδύσεων – Ανάπτυξης
- Προσδιορισμός, ανάλυση & αξιολόγηση όλων των δεδομένων
μιας επιχειρηματικής / επενδυτικής πρότασης
- Δυνατότητα του επενδυτή να υλοποιήσει την επένδυση
- Αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την επένδυση
- Προσδιορισμός όλων των οικονομικών μεγεθών (κόστος έναρξης / εκτιμώμενα έσοδα)
- Προσδιορισμός του χρόνου απόσβεσης / εκτίμηση της ικανότητας ανταπόκρισης σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
● Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης – Νέο ΕΣΠΑ
- Παροχή ολοκληρωμένων & απαιτούμενων υπηρεσιών για τη δυνατότητα συμμετοχής
σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης
- Σχεδιασμός σχετικής πρότασης / Συντονισμός και υλοποίησή της
● Business Plans
Σύνταξη οικονομικού σχεδίου μέσα από την έρευνα και τη μελέτη της δημιουργίας της δικής σας επιχείρησης.
Ένα καλό και ρεαλιστικό business plan θα κάνει την όποια ιδέα… επιτυχημένη πραγματικότητα!

Κατσαντούρας Φίλιππος
Λογιστής - Οικονομολόγος  

Ελευθερίου Βενιζέλου 54, ΤΚ 681 00, Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 23349 / Κιν.: 6938 713565
Email : katsantourasf@gmail.com
Βρείτε μας και στο LinkedIn